Behuizing Sporteye.tv camerasysteem

16/01/2015

Binnen de sport is de analyse van een training of een bepaalde beweging een bekend fenomeen. Door als sporter met eigen ogen te zien waar jouw verbeterpunten liggen is het gemakkelijker om een beweging te perfectioneren. Daarnaast heeft een trainer of coach ook de mogelijkheid om nog gedetailleerder in slow motion naar acties te kijken. Met Sporteye.tv is dit allemaal haalbaar. Daarnaast is het softwaresysteem uniek, omdat van de beelden automatisch een samenvatting wordt gemaakt. Via een app zijn beelden terug te bekijken. TEKLAB werd uitgedaagd om de behuizing voor dit analyse systeem te realiseren.

Wat was de vraag van de klant?

Ontwerp en realiseer een camerabehuizing die aan de volgende eisen voldoet:

  1. Functioneren op een hockeyveld
  2. Bestand tegen alle weersomstandigheden
  3. Gebruiksvriendelijk in montage en onderhoud

Voor welke oplossing is er gekozen?

Er zijn verschillende prototype behuizingen gemaakt. In eerste instantie was het idee om de camera in een paal te hangen en de computer te stationeren op de grond. Na verschillende testen bleek dat in de behuizing plaats moest worden gemaakt voor zowel een camera als een computer. De computer verwerkt de beelden en upload deze naar de cloud. Om te voorkomen dat de behuizing stuk gaat op het moment dat de hockeybal er tegenaan komt, is er gebruik gemaakt van een combinatie van RVS, nylon en rubber. Deze materialen zijn tegen verschillende weersinvloeden bestand. Daarnaast is er een speciale zonnekap gemaakt, waardoor er een circulerende luchtlaag ontstaat. Deze luchtlaag voorkomt dat de computer oververhit raakt. De behuizing is ook voorzien van een geregelde fan, die het klimaat binnenin constant houdt.

Wat is het resultaat?

De behuizing is gerealiseerd volgens de specificaties van de klant en kan snel en gemakkelijk in kleine series geproduceerd worden.

Zijn er opvallendheden?

Binnen enkele weken is er een camerabehuizing gerealiseerd, die nu bij een aantal grote hockeyclubs getest wordt.[:en]In sports analysing a training session, a certain move or a technique is a well-known phenomenon. By seeing with your own eyes your area of improvement, it is much easier to bring a movement to perfection. In addition trainers and coaches have the opportunity to watch certain actions slow motion in more detail. Sporteye.tv enables all this and more. Due to the uniqueness of its software, the images are automatically converted to a summary. Via an app you can watch recorded images. TEKLAB was challenged into realising a housing for this analysis system.

Customer request

Design and realise a camera housing which meets the following requirements:

  1. Function on a hockey pitch
  2. Resistant to all types of weather
  3. User-friendly in assembly and maintenance

Chosen solution

A number of housing prototypes have been made. At first the idea was tot adjust the camera to a pole and station the computer on the ground. After various tests it transpired that the housing should be able to accommodate both computer and camera. The computer processes the images and uploads them to the cloud. In order to prevent the housing from being demolished by a hockey ball, a combination of RVS, nylon and rubber was used. These materials are resistant to various weather conditions. Also a special sun hood was developed to allow for a circulating layer of air. This air layer prevents the computer from overheating. The housing also has an adjustable fan which ensures a constant climate.

Result

The housing has been realised according to the customer specifications and can be easily and quickly produced in small numbers.

Striking

Within just a few weeks we realised a camera housing which is currently being tested by a number of large hockey clubs.