blank

PIM: Innovatie en investerings-subsidies in Noord Holland

4/02/2020

blankPIM: Innovatie en investerings-subsidies in Noord Holland

GO!-NH

Het versnellingsprogramma GO!-NH stimuleert vernieuwende ideeën op het gebied van circulaire economie en duurzame mobiliteit. In het programma worden ondernemers ondersteund met het verder ontwikkelen van hun innovatieve idee tot een uitvoerbaar product of dienst. I

PIM

PIM geeft maatwerkadvies aan innovatieve en duurzame mkb-ondernemers die financieringsvragen hebben. De provincie hecht grote waarde aan duurzame innovaties. Daarom staan de thema’s circulaire economie, energietransitie en duurzame mobiliteit nu centraal. Het programma wordt voortgezet, omdat er nog steeds veel vraag is naar ondersteuning bij het vinden van financiering. Bovendien blijkt PIM een goed instrument om hierin te voorzien.

Financieel

Voor het PIM wordt voor een periode van 3 jaar € 2 miljoen gereserveerd. Voor GO!-NH is voor de periode 2020-2022 € 750.000 beschikbaar. Ondernemers in Noord-Holland kunnen nu ook al gebruik maken van de subsidieregeling MIT, het Innovatiefonds Noord-Holland (INH) en het fonds PDENH.

(bron: provincie Noord-Holland)

TEKLAB

TEKLAB kan voor ondernemers de productontwikkeling verzorgen en ook de prototype bouw in de eigen werkplaats !    Neem contact met ons op:  023 529 20 61